C-Book

עצמאות באתר CBook עד 60% הנחה | לכל המבצעים >

 

איך מיישרים תמונה?

קיימות 2 אפשרויות:
יישור ביחס לתמונה ו/או ביחס לאובייקט אחר.
יישור בעזרת קווי רשת. הוספה והסרה של קווי רשת מתבצעת בלחיצה על אייקון ‘רשת’. האייקון ממוקם ראשון מימין בשורת האייקונים מתחת לאלבום.