C-Book

עצמאות באתר CBook עד 60% הנחה | לכל המבצעים >

 

האם אפשר להשתמש באופן חלקי בעיצוב אלבום?

ניתן לשנות את הסגנון של כל כפולת עמודים.
ניתן להוריד את הרקע, לשנות את כמות התמונות וסידורן בעמוד.