C-Book

עצמאות באתר CBook עד 60% הנחה | לכל המבצעים >

 

כיצד מגדילים או מקטינים תמונה?

יש ללחוץ על התמונה כך שסימן כף יד יעלה על גבי התמונה.
בתפריט מצד ימין תחת “מאפיינים” ניתן לסמן + על מנת להגדיל (זום אין) לתמונה בתוך תיבת התמונה בפרוייקט או – (זום אאוט) במידת האפשר.

דרך אחרת- בוחרים את התמונה בלחיצה על התמונה.
מסביב לתמונה מופיעים 8 ריבועים לבנים קטנים באמצעותם ניתן להגדיל ולהקטין את התמונה.
בדרך זו, חשוב לשים לב שאתם משנים את העיצוב המקורי של סגנון העיצוב שבחרתם.
הקפידו לשמור על רזולוציה טובה לאיכות להדפסה.