C-Book

עצמאות באתר CBook עד 60% הנחה | לכל המבצעים >

 

מאיזה חודש מתחיל הלוח שנה?

בלוחות השנה ניתן לבחור את החודש הראשון מתוך 2 אפשרויות: ספטמבר או אוקטובר.