C-Book

עצמאות באתר CBook עד 60% הנחה | לכל המבצעים >

 

מה זה ‘יחס תמונה’ בהדפסת תמונות?

לכל תמונה יש פרופורציה משלה, לכן כאשר תרצו להדפיס תמונה מסוימת לא בהכרח היא תתאים מבחינת פרופורציה.

במצב חתוך– התמונה תיחתך על מנת שנוכל להכניס אותה לגודל הנבחר. המשמעות היא שכל מה שיימצא בצידי התמונה עלול להחתך.

במצב מלא- התמונה תקטן על מנת שתכנס לגודל הנבחר אך עשויים להווצר שוליים לבנים אורכיים או רוחביים.

(לא מדובר במסגרת לבנה, אלא בשוליים לבנים)