C-Book

עצמאות באתר CBook עד 60% הנחה | לכל המבצעים >

 

מה זה ‘יחס תמונה’ בהדפסת תמונות?

לכל תמונה יש פרופורציה משלה ולכן לא כל תמונה יכולה להכנס לכל גודל שנרצה.

מצב חתוך – התמונה תחתך על מנת שתוכל להתאים לגודל הנבחר. כל אובייקט שיימצא בצדדי התמונה עלול להחתך.

במצב מלא– התמונה תתאים את עצמה לגודל הנבחר, ולכן עלולים להווצר פסים לבנים אורכיים או רוחביים.

לא מדובר במסגרת לבנה, אלא בשוליים שנוצרו עקב התאמת התמונה לגודל הרצוי.