C-Book

עצמאות באתר CBook עד 60% הנחה | לכל המבצעים >

 

משלוחים בדואר רגיל

שליחה בדואר ישראל מתאפשרת למוצרים עם נפח ומשקל קטן.
חשוב לציין שאין לנו אפשרות לעקוב אחר מעטפות מסוג זה