C-Book

עצמאות באתר CBook עד 60% הנחה | לכל המבצעים >

 

עריכת תיבת טקסט

להוספת טקסט
לחץ בסרגל הכלים, הממוקם מעל שורת דפיי האלבום, על הסימן: א
נוספת תיבת טקסט לעריכה.

לעריכת טקסט קיים:
בחר בלחיצה כפולה את הטקסט שברצונך לערוך
נפתח מסך לעריכת הטקסט.