C-Book

מבצע כחול לבן ShoppingIL- הארכנו את המבצע! | לכל המבצעים >

 

CalendarHung30x40

 • לוח שנה לתלייה בגודל A3 (30×40 ס”מ)
 • תאריכון ימין שמאל
 • 13 חודשים (ניתן להתחיל מספטמבר ועד חודש ינואר)
 • הדפסה על נייר עבה ואיכותי
 • מבחר עיצובים
 • 6 ימי עסקים ולוח השנה מוכן, רק תבחרו איך תרצו שיגיע אליכם

CalendarTable15x21

 • לוח שנה שולחני עומד בגודל 15×21 ס”מ
 • תאריכון ימין שמאל
 • 13 חודשים (ניתן להתחיל מספטמבר ועד חודש ינואר)
 • הדפסה על נייר עבה ואיכותי
 • מבחר עיצובים
 • 6 ימי עסקים ולוח השנה מוכן, רק תבחרו איך תרצו שיגיע אליכם

Hung Calendar 22×30

 • לוח שנה לתלייה בגודל A4 (22×30 ס”מ)
 • תאריכון ימין שמאל
 • 13 חודשים (ניתן להתחיל מספטמבר ועד חודש ינואר)
 • הדפסה על נייר עבה ואיכותי
 • מבחר עיצובים
 • 6 ימי עסקים ולוח השנה מוכן, רק תבחרו איך תרצו שיגיע אליכם

Table Calendar 24×14

 • לוח שנה שולחני שוכב בגודל24×14 ס”מ
 • תאריכון ימין שמאל
 • 13 חודשים (ניתן להתחיל מספטמבר ועד חודש ינואר)
 • הדפסה על נייר עבה ואיכותי
 • מבחר עיצובים
 • 6 ימי עסקים ולוח השנה מוכן, רק תבחרו איך תרצו שיגיע אליכם

Yafit Cal Desktop A3

Yafit Cal Desktop A3

YafitCalHung30x40

YafitCalHung30x40