C-Book

עצמאות באתר CBook עד 60% הנחה | לכל המבצעים >

 

NotebookCheckered15x20

 • מחברת עם תמונה אישית, הוספת קישוטים וטקסטים
 • מחברת אישית בגודל 15×20 (A5)
 • דפי פנים משבצות
 • 80 דפי נייר נטול עץ בעובי 80 גרם
 • כיון פתיחה עברית – מימין לשמאל
 • 6 ימי עסקים מלאים והמוצר מוכן, בנוסף יש לקחת בחשבון את ימי המשלוח לפי שיטת המשלוח שבחרתם

NotebookCheckered15x20EN

 • מחברת עם תמונה אישית, הוספת קישוטים וטקסטים
 • מחברת אישית בגודל 15×20 (A5)
 • דפי פנים חשבון
 • 80 דפי נייר נטול עץ בעובי 80 גרם
 • כיון פתיחה אנגלית – משמאל לימין
 • 6 ימי עסקים מלאים והמוצר מוכן, בנוסף יש לקחת בחשבון את ימי המשלוח לפי שיטת המשלוח שבחרתם

NotebookCheckered22x30

 • מחברת עם תמונה אישית, הוספת קישוטים וטקסטים
 • מחברת בגודל 22×30 (A4)
 • דפי פנים משבצות
 • 80 דפי נייר נטול עץ בעובי 80 גרם
 • כיון פתיחה עברית – מימין לשמאל
 • 6 ימי עסקים מלאים והמוצר מוכן, בנוסף יש לקחת בחשבון את ימי המשלוח לפי שיטת המשלוח שבחרתם

NotebookCheckered22x30EN

 • מחברת עם תמונה אישית, הוספת קישוטים וטקסטים
 • מחברת בגודל 22×30 (A4)
 • דפי פנים משבצות
 • 80 דפי נייר נטול עץ בעובי 80 גרם
 • כיון פתיחה אנגלית – משמאל לימין
 • 6 ימי עסקים מלאים והמוצר מוכן, בנוסף יש לקחת בחשבון את ימי המשלוח לפי שיטת המשלוח שבחרתם

NotebookLine15x20

 • מחברת עם תמונה אישית, הוספת קישוטים וטקסטים
 • מחברת אישית בגודל 15×20 (A5)
 • דפי פנים שורה
 • 80 דפי נייר נטול עץ בעובי 80 גרם
 • כיון פתיחה עברית – מימין לשמאל
 • 6 ימי עסקים מלאים והמוצר מוכן, בנוסף יש לקחת בחשבון את ימי המשלוח לפי שיטת המשלוח שבחרתם

NotebookLine15x20EN

 • מחברת עם תמונה אישית, הוספת קישוטים וטקסטים
 • מחברת אישית בגודל 15×20 (A5)
 • דפי פנים שורה
 • 80 דפי נייר נטול עץ בעובי 80 גרם
 • כיון פתיחה אנגלית – משמאל לימין
 • 6 ימי עסקים מלאים והמוצר מוכן, בנוסף יש לקחת בחשבון את ימי המשלוח לפי שיטת המשלוח שבחרתם

NotebookLine22x30

 • מחברת עם תמונה אישית, הוספת קישוטים וטקסטים
 • מחברת בגודל 22×30 (A4)
 • דפי פנים שורה
 • 80 דפי נייר נטול עץ בעובי 80 גרם
 • כיון פתיחה עברית – מימין לשמאל
 • 6 ימי עסקים מלאים והמוצר מוכן, בנוסף יש לקחת בחשבון את ימי המשלוח לפי שיטת המשלוח שבחרתם

NotebookLine22x30EN

 • מחברת עם תמונה אישית, הוספת קישוטים וטקסטים
 • מחברת בגודל 22×30 (A4)
 • דפי פנים שורה
 • 80 דפי נייר נטול עץ בעובי 80 גרם
 • כיון פתיחה אנגלית – משמאל לימין
 • 6 ימי עסקים מלאים והמוצר מוכן, בנוסף יש לקחת בחשבון את ימי המשלוח לפי שיטת המשלוח שבחרתם

NotebookPlain15x20

 • מחברת עם תמונה אישית, הוספת קישוטים וטקסטים
 • מחברת אישית בגודל 15×20 (A5)
 • דפי פנים חלקים
 • 80 דפי נייר נטול עץ בעובי 80 גרם
 • כיון פתיחה עברית – מימין לשמאל
 • 6 ימי עסקים מלאים והמוצר מוכן, בנוסף יש לקחת בחשבון את ימי המשלוח לפי שיטת המשלוח שבחרתם

NotebookPlain15x20EN

 • מחברת עם תמונה אישית, הוספת קישוטים וטקסטים
 • מחברת אישית בגודל 15×20 (A5)
 • דפי פנים חלקים
 • 80 דפי נייר נטול עץ בעובי 80 גרם
 • כיון פתיחה אנגלית – משמאל לימין
 • 6 ימי עסקים מלאים והמוצר מוכן, בנוסף יש לקחת בחשבון את ימי המשלוח לפי שיטת המשלוח שבחרתם

NotebookPlain22x30

 • מחברת עם תמונה אישית, הוספת קישוטים וטקסטים
 • מחברת בגודל 22×30 (A4)
 • דפי פנים חלקים
 • 80 דפי נייר נטול עץ בעובי 80 גרם
 • כיון פתיחה עברית – מימין לשמאל
 • 6 ימי עסקים מלאים והמוצר מוכן, בנוסף יש לקחת בחשבון את ימי המשלוח לפי שיטת המשלוח שבחרתם

NotebookPlain22x30EN

 • מחברת עם תמונה אישית, הוספת קישוטים וטקסטים
 • מחברת בגודל 22×30 (A4)
 • דפי פנים חלקים
 • 80 דפי נייר נטול עץ בעובי 80 גרם
 • כיון פתיחה אנגלית – משמאל לימין
 • 6 ימי עסקים מלאים והמוצר מוכן, בנוסף יש לקחת בחשבון את ימי המשלוח לפי שיטת המשלוח שבחרתם

NotebookRecipe15x20

 • מחברת עם תמונה אישית, הוספת קישוטים וטקסטים
 • מחברת אישית בגודל 15×20 (A5)
 • דפי פנים מתכונים
 • 80 דפי נייר נטול עץ בעובי 80 גרם
 • כיון פתיחה עברית – מימין לשמאל
 • 6 ימי עסקים מלאים והמוצר מוכן, בנוסף יש לקחת בחשבון את ימי המשלוח לפי שיטת המשלוח שבחרתם

NotebookRecipe22x30

 • מחברת עם תמונה אישית, הוספת קישוטים וטקסטים
 • מחברת בגודל 22×30 (A4)
 • דפי פנים מתכונים
 • 80 דפי נייר נטול עץ בעובי 80 גרם
 • כיון פתיחה עברית – מימין לשמאל
 • 6 ימי עסקים מלאים והמוצר מוכן, בנוסף יש לקחת בחשבון את ימי המשלוח לפי שיטת המשלוח שבחרתם

NotebookYafit22x30

מחברת יפית 22×30